Portal promocji lokalnych przędsiębiorstw oraz produktów LGD Spichlerz

Wpisy - Lekarze

Domyślny

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja mająca na celu Umożliwienie mieszkańcom dostępu do informacji o produktach lokalnych i przedsiębiorstwach poprzez wykonanie portalu promocji lokalnych produktow regionalnych i przedsiębiorstw LGD „Spichlerz” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.Instytucja zarządzająca PROW 2007 - 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Przejdź do paska narzędzi